Kantohinta (stumpage price)

Kantohinta tarkoittaa puun hintaa sellaisessa puukaupassa, missä ostaja vastaa puun korjuusta. Nimi tulee siitä, että puun hinta määräytyy silloin kun se on kannossa kiinni.