Jättöpuu (retention tree)

Jättöpuu, eli säästöpuu on hakkuualueelle kaatamatta jätettävä puu, jonka tarkoitus on luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ajan mittaan kuolla ja muuttua lahopuuksi.