Jatkuva kasvatus (continuous-cover silviculture)

Jatkuva kasvatus tarkoittaa metsänkasvatuksen tapaa, jossa metsästä poistetaan puita pienaukko- tai poimintahakkuin. Pienaukkohakkuissa metsään hakataan enintään 0,3 hehtaarin aukkoja, joilta poistetaan kaikki puut. Poimintahakkuissa hakkuualueelta poimitaan suurimmat puut. Jatkuvassa kasvatuksessa metsän on tarkoitus uusiutua luontaisesti, mikä tarkoittaa, että taimet syntyvät luonnollista tietä, eivät kylvämällä tai istuttamalla.