Harvesteri, hakkuukone, monitoimikone, moto (harvester)

Koneellisessa puunkorjuussa puut kaataa, karsii ja katkoo hakkuukone, jota sanotaan myös monitoimikoneeksi, motoksi ja harvesteriksi. Se on yhden henkilön käyttämä metsäkone, jolla puut voidaan metsässä kaataa, karsia, katkoa haluttuun mittaan ja samalla mitata katkottujen runkopuiden tilavuus. Hakkuukone lajittelee katkotut runkopuut puutavaralajeittain metsään. Työmääräys hakkuukoneelle tulee sähköisesti. Työmääräyksessä kuvataan muun muassa hakkuualue hakkuukoneen tietokoneen näytöllä näkyvälle kartalle. Kaadettavat puut ja niiden katkontakohdat valitsee aina koneen kuljettaja työmääräyksen mukaan. Työpäivän jälkeen tieto hakkuumääristä puutavaralajeittain siirtyy sähköisesti puun ostajalle. Hakkuukone kuvitellaan usein hyvin raskaaksi. Sen pyöristä maanpintaan kohdistuva paine on kuitenkin pienempi kuin ihmisen jalan alla.