Harsuuntuminen (defoliation, needle loss)

Harsuuntuminen tarkoittaa puiden neulas- tai lehtikatoa, joka voi johtua ilmansaasteista, mutta myös luonnollisista tekijöistä. Harsuuntumista arvioidaan silmämääräisesti. Harsuuntumisaste ilmaistaan prosenteissa, jolloin se tarkoittaa puun menettämien neulasten tai lehtien osuutta normaaliin verrattuna. Puuta pidetään harsuuntuneena, jos se on menettänyt vähintään viidenneksen neulasistaan tai lehdistään.