Äestys (harrowing)

Äestys tarkoittaa kevyttä maanpinnan muokkausta, jossa maan pinta käännetään niin, että syntyy matalia vakoja, joihin uudet puut istutetaan tai kylvetään.