Täytyykö metsien käytöstä olla konsensus?

1.4.2020 / Q&A

Metsien käyttö on Suomessa ”kuuma peruna”. Mistä vastakkainasettelu johtuu ja mitä sen taustalla on?

Metsä on suomalaisille tärkeä ja rakas asia. Se on myös yksi tärkeimmistä hyvinvointimme lähteistä. Lisäksi Suomi on metsämaiden etulinjassa, mistä johtuen metsälinjauksiamme seurataan maailmalla tarkkaan, niihin halutaan vaikuttaa ja se näkyy myös Suomen metsäkeskustelussa.

Metsien käytöstä ei tarvitse eikä pidä olla yhtä mieltä. Keskustelu kuuluu avoimeen yhteiskuntaan ja se on monin tavoin hyödyllistä myös metsäalalle, kun se haluaa kehittää toimintaansa.

Suomi eroaa useimmista metsämaista siinä, että täällä suurin piirtein kaikilla on mielipide metsien käytöstä. Se näkyy esimerkiksi metsiä koskevissa mielipidetiedusteluissa, missä en osaa sanoa -vastausten osuus on aina erittäin pieni. Tämä koskee myös tiedollisia kysymyksiä: oli suomalainen sitten väärässä tai oikeassa metsien suhteen, hänellä useimmiten on asiasta käsitys.

Suomi on myös maailman mitassa merkittävä metsämaa. Siksi Suomen toimintaan kohdistuu kansainvälistä kiinnostusta. Suomi on monessa asiassa edelläkävijä ja siksi sen ratkaisuihin on järkevää vaikuttaa. Tämä on syy esimerkiksi siihen, miksi kansainväliset ympäristöjärjestöt seuraavat Suomen metsätoimia tarkkaan.

Toisaalta, kun vaikutusvaltaiset kansainväliset ympäristöjärjestöt saavat metsäteollisuuden ulkomaiset asiakkaat huolestumaan esimerkiksi Suomen metsien tilasta, metsäteollisuuden on otettava se huomioon. Tätä monen suomalaisen voi olla vaikea ymmärtää.

Kirjoita kommentti