Miten puuston sitoma hiilidioksidimäärä voidaan todentaa luotettavalla tavalla?

7.4.2020 / Q&A

Kun puuston määrä tiedetään, sen sisältämän hiilen määrä voidaan laskea ja sen perusteella voidaan laskea myös puuston sitoma hiilidioksidimäärä.

Suomessa on kehitetty hyviä menetelmiä metsien runkopuuston määrän arvioimiseksi. Määrä voidaan arvioida esimerkiksi mittaamalla metsikön keskimääräisen puun koko ja laskemalla tietyn koon ylittävien puiden lukumäärä.

Kyseessä on tietenkin arvio, mutta kun se on tehty riittävän monta kertaa, menetelmät ja laitteet on saatu kehitettyä niin pitkälle, että tulos on luotettava.

Puita on tutkittu paljon myös sen suhteen, mikä on runkopuuston ja puun muiden osien tilavuuksien suhde. Tiedetään, että 60 prosenttia puun tilavuudesta on rungossa ja 40 prosenttia latvuksessa, oksissa, neulasissa ja juurissa. Tiedetään myös, paljonko puuaines sisältää hiiltä. Ja kun tiedetään hiilen määrä, voidaan atomipainojen perusteella laskea, millaista hiilidioksidimäärä se vastaa.

Karkean arvion mukaan hiilimäärä, joka on kuutiometrissä puuta, vastaa tonnia hiilidioksidia. Tämä vastaa myös suunnilleen keskimääräisen eteläsuomalaisen kuusitukin kokoa. Sen runko on kooltaan 0,6 kuutiota ja loppuosan tilavuus on yhteensä 0,4 kuutiota.

Kirjoita kommentti