Mitä tapahtuu metsien omistukselle Suomessa?

27.3.2020 / Q&A

Kaupunkilaiset ja taajamissa asuvat ihmiset omistavat metsistä tulevaisuudessa yhä suuremman osan. Myös metsäsijoittajien ja yhteismetsien omistusosuus on kasvussa.

Yksityiset kansalaiset ja perheet omistavat suurimman osan Suomen metsistä. Näiden metsien omistajakunta vaihtuu pikkuhiljaa metsäkauppojen ja perinnönjaon myötä.

Metsänomistusrakenteen muuttumisesta puhutaan paljon, mutta muutokset ovat hitaita, koska

suomalainen metsänomistaja omistaa metsänsä keskimäärin 30 vuotta. Pitkän aikavälin kehityssuuntia näyttävät kuitenkin olevan, että kaupunkilaisten – tutkimuksissa yli 20 000 asukkaan taajamissa asuvien – omistusosuus metsistä kasvaa, samoin kuin se, että metsänomistajien keski-ikä kasvaa.

Toisaalta kaupunkilaisten osuutta metsänomistajakunnasta liioitellaan usein. Nyt osuus on noin 26 prosenttia.

Metsänomistajakunnan naisistumisesta puhutaan paljon, mutta se selittyy kuitenkin lähes kokonaan sillä, että omistajakunta ikääntyy ja naiset elävät pidempään. Yksi kehityssuunta on, että metsiensä lähellä, siis samalla paikkakunnalla, asuvien määrä laskee.

Yhteismetsien osuus metsänomistuksesta on kasvanut hieman, kun yksityiset kansalaiset ja perheet ovat perustaneet yhteismetsiä tai liittäneet metsiään jo olemassa olleisiin yhteismetsiin. Moni yhteismetsä on myös ostanut lisää metsiä. Yhteismetsä on hyvin lähellä osuuskuntaa oleva metsän omistusmuoto, johon voi hankkia osuuksia ostamalla tai liittämällä siihen omia metsiään.

Myös sijoittajat ja sijoitusyhtiöt ovat viime aikoina ostaneet suomalaisia metsiä enenevässä määrin.

Suomalaisista metsäyrityksistä suurimmat ovat UPM:ää lukuun ottamatta luopuneet metsänomistuksistaan ja yhtiöittäneet ne. Niiden osalta suuria muutoksia ei ole näköpiirissä.

Valtio on suurin metsänomistaja Suomessa. Myöskään valtion metsänomistukseen ei ole näköpiirissä muita muutoksia kuin se, että metsien tiukan suojelun lisääntyessä uudet suojelualueet liitetään usein valtionmetsiin, jolloin niiden osuus metsäpinta-alasta kasvaa.


Suomalainen metsänomistaja 2010

Luonnonvarakeskuksen metsätilastot

Luonnonvarakeskus: Metsämaan omistus

Kirjoita kommentti