Usko tai älä – kymmenen yllättävää faktaa konekorjuusta

18.11.2016 / Artikkeli
Ponsse Scorpion. Kuva: Ponsse
Tutkijoiden mukaan metsänhoidolla voidaan merkittävästi parantaa metsien elinvoimaa metsätuhoja vastaan. Kuva: Ponsse

Koneellisesta puunkorjuusta kuvitellaan paljon – ja paljon pahaa. Useimmiten kaikki on kuitenkin paremmin.

Yksi kuuluisimmista hakkuukoneita koskevista myyteistä on, että hakkuukone on painava. Mutta todellisuudessa hakkuukone on kevyt. Pintapaine hakkuukoneen pyörien alla on samaa luokkaa kuin ihmisen jalan alla.

Toisinaan hakkuukoneen keveys tuottaa jopa ongelmia. Lapissa saattaa hankikeleillä käydä niin, että kone pysyy hangen päällä ja keikahtaa vasta kun puuta kaadetaan.

Sen sijaan kuormattu metsätraktori painaa usein enemmän. Mutta onneksi on hakkuukone, joka auttaa tässäkin.

Hakkuukoneen kuljettaja voi nimittäin päättää, missä kohtaa kaadettu puu karsitaan. Niinpä hän voi karsia puun hakkuukoneen ja metsätraktorin käyttämän reitin, eli ajouran päällä. Näin maahan karistetut oksat suojaavat maaperää koneiden aiheuttamilta urapainumilta

Hakkuukone siis suojaa metsän pohjaa eikä keveytensä johdosta juurikaan vahingoita maaperää.

Käytettyjen koneiden myynti-ilmoitus FinnMetkossa 2016. Kuva: Hannes Mäntyranta
Myös käytettyjen metsäkoneiden kauppa on Suomessa vilkasta. Tässä esitellään tämän vuoden FinnMetkossa kaupan olleita koneita. Kuva: Hannes Mäntyranta

Hakkuukone turvaa luontoarvoja

Hakkuukone on jatkuvassa yhteydessä tietoverkkoihin. Ennen hakkuun aloittamista koneelle lähetetään puut ostaneesta metsäteollisuusyhtiöstä matkapuhelinverkon kautta toimeksianto.

Toimeksiannossa koneelle lähetetään karttatiedot siitä, missä hakkuualue on, missä ovat sen rajat ja millaisia säästettäviä luontoarvoja alueella on. Hakkuukoneen kuljettaja näkee nämä tiedot tietokonenäytön kartalta, jonka mukaan hän voi suunnitella hakkuun ja esimerkiksi ajourat.

Kone paikallistetaan tälle kartalle satelliittipaikannuksen avulla. Hakkuukone turvaa luontoarvoja, koska se hälyttää, jos hakkuu menee liian lähelle alueen rajoja tai esimerkiksi luontokohteita.

Metsurin on paljon hankalampi tunnista luontoarvot, etenkin talvella. Toisaalta luontoarvot on säilytettävä, vaikka niitä ei olisi merkittykään karttoihin. Niiden tunnistaminen on koneenkuljettajan vastuulla ja heiltä edellytetäänkin luonnonhoidon vaatimusten tuntemista.

John Deeren hakkuukone 1470G. Kuva: John Deere
Kahta samanlaista nykyaikaista metsäkonetta voi olla vaikea löytää, sillä jokaisessa koneessa on satoja ominaisuuksia, jotka asiakas voi valita, esimerkiksi renkaiden leveydet ja ohjaamon ominaisuudet, kuten liikkuvuus, aurinkoverhot, istuimet ja valaistus. Vaihtuvien ominaisuuksien takia metsäkonevalmistajien alihankkijat ovat yleensä lähellä, esimerkiksi John Deerellä Joensuussa ja Ponssella Vieremällä tehtaan viereisessä yrityspuistossa. Kuvassa John Deeren hakkuukone 1470G. Kuva: John Deere

Hakkuukone tuo matkapuhelinverkon metsiin

Suomessa matkapuhelinverkko kattaa myös asumattomat metsäalueet, koska sitä tarvitaan koneellisessa puunkorjuussa. Koska sama verkko on kaikkien käytettävissä, hakkuukoneen ansiosta kaikki metsässä liikkujat ovat käytännössä kaikkialla matkapuhelinverkon ulottuvilla.

Toimeksiannossa kerrotaan myös, mihin kauppaan hakkuu liittyy, millainen hakkuu alueella tulisi tehdä, tehdäänkö juurikäävän torjunta, millaisia turvallisuuteen liittyviä tietoja hakkuukohteesta täytyy tietää ja millaisia ovat runkojen katkontapituudet eri puutavaralajeille.

Toimeksiannossa annetut katkontapituudet riippuvat esimerkiksi siitä, millaista sahatavaraa puut ostaneelta sahalta on tilattu. Näin hakkuukoneella voidaan toteuttaa sahan asiakkaan tilausta yksilöllisesti jo metsässä.

Samalla kun puut katkotaan ja karsitaan, hakkuukone mittaa korjatun puumäärän puutavaralajeittain. Tieto toimitetaan matkapuhelinverkon kautta puut ostaneelle yhtiölle.

Yhtiö voisi saada jopa reaaliaikaista tietoa siitä alueen hakkuumääristä puutavaralajeittain. Useimmiten siihen ei ole tarvetta ja tiedot välitetään yleensä kerran päivässä ostajalle.

Hakkuukone on täynnä tietotekniikkaa

Hakkuukoneen ohjaamosta löytyvällä tietokoneella on oleellinen rooli hakkuukoneen toiminnassa. Esimerkiksi puiden katkonnassa tietokone ehdottaa kuljettajalle katkaisukohdat, vaikka kuljettaja tekeekin lopullisen päätöksen. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että hakkuukone ei tunnista rungon käyryyttä tai lahopuuta rungon sisällä.

Hakkuukone on täynnä tietotekniikkaa – ohjaamon lisäksi tietokoneita löytyy muualtakin useita. Niiden ja tietoverkkojen avulla hakkuukoneet, joiden omistajia ovat yksityiset koneyrittäjät, on kytketty osaksi puut ostaneen metsäteollisuusyhtiön tietojärjestelmiä.

Nämä järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Niinpä hakkuukoneen ansiosta tiedetään, kuinka paljon ja millaista puuta kunkin hakkuualueen reunalla olevalla välivarastolla on. Tämän tiedon avulla puutavarakuormia noutaville kuorma-autoille voidaan suunnitella optimaaliset reitit metsään ja sieltä tehtaalle – kuorma-auto joutuu useinkin käymään monilla tienvarsivarastoilla, ennen kuin se tulee täyteen.

Hakkuukone on tehokas. Jos katsotaan pelkkää hakkuuta, yhdellä koneella koneenkuljettaja voi tehdä saman työn , mihin muuten tarvittaisiin 20 metsuria. Sen lisäksi kone karsii, katkoo ja mittaa puut.

Siellä missä tarpeen, hakkuukone tekee juurikäävän torjuntaruiskutuksen puun katkaisun yhteydessä automaattisesti. Ruiskutettava aine on joko juurikäävän kanssa kilpailevaa, metsässä muutenkin elävää sientä tai lahosienen leviämistä ehkäisevää urealiuosta.

Harvennushakkuussa hakkuukone minimoi jäljelle jäävän puuston vahingot, sillä koneella puut on helppo kaataa haluttuun suuntaan.

Lisäksi, toisin kuin miestyössä, hakkuukoneella voi tehdä työtä myös pimeällä.

Hakkuukone tekee metsätyöstä siistiä sisätyötä

Hakkuukone on kuljettajalle miellyttävä työympäristö – ainakin vaihtoehtoonsa verrattuna. Ennen hakkuu oli raskasta, fyysistä maastotyötä, mutta nyt työ on hakkuukoneen ansiosta siistiä sisätyötä, jota voi tehdä lämpimissä ja kuivissa sisätiloissa niin talvipakkasella kuin vesisateessakin musiikin tai radion mieliohjelman soidessa.

Lisäksi hakkuukone on hiljainen esimerkiksi moottorisahaan verrattuna.

Tietoverkkojen kautta kuljettaja voi hakkuukoneen ansiosta olla suorassa yhteydessä työnantajaan, asiakkaisiin, työkavereihin tai kotiin. Joidenkin hakkuukoneiden hyttiin voisi varustaa vaikka pienoiskeittiön mikroaaltouunilla ja kahvinkeittimellä.

Vastapainona hakkuukone kuitenkin vaatii kuljettajaltaan monipuolisempaa ammattitaitoa kuin moottorisaha. Kuljettajan on esimerkiksi osattava tehdä pienimuotoiset korjaukset metsässä ja lisäksi hänen on osattava ennakoida kuluvien osien elinikä ja tilata ajoissa varaosat paikalle.

Artikkelia varten on haastateltu Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkolaa ja Ponsse Oy:n suunnittelupäällikkö Juha Kemppaista.


Perustietoja Suomen metsätaloudesta forest.fi:ssä

Metsätalouteen liittyviä graafeja forest.fi:ssä

Koneyrittäjien liiton metsäkonetoimiala

Ponsse

John Deeren metsäkoneet


 

Uusien hakkuukoneiden markkinaosuudet (%) Suomessa 2015

  • Ponsse 48,5
  • John Deere 33,2
  • Komatsu 14,5
  • Logset 2,1
  • Sampo-Rosenlew 1,3
  • Nisula 0,4

Kyseessä ovat rekisteröidyt hakkuukoneet. Kaikkiaan koneita rekisteröitiin 235 kappaletta. Listalla olevista koneista vain Komatsua ei valmisteta Suomessa. Lähde: Metsä-Trans (1/2016)

Hannes Mäntyranta

Kirjoita kommentti