Luonnon monimuotoisuuden kannalta olisi hyvä viljellä muitakin puulajeja kuin kuusta. Se ei kuitenkaan onnistu kun maassamme on 110 000 valkohantäpeuraa ja hirviäkin liki 100 000. Keväällä istuttamistani rauduskoivuista (1,5 ha) on jo kesän aikana tuhottu noin puolet. Peurat aiheuttavat jo vuosittan lisäksi noin 6 350 liikenneonnetomutta, siis hirvien aiheuttamien onnettomuksien lisäksi.

Vastaa