Puuelementtien kosteusmittaus siirtyy pilveen

Stora Enson ja Wiisteen yhteistyössä kehittämä puisten rakennuselementtien kosteusmittario. Kuva: Wiiste
Kosteusmittari kiinnitetään puuelementtiin neljällä ruuvilla. Ruuvit ovat samalla elektrodeja, jotka mittaavat sähkönjohtavuutta kahdella eri syvyydellä elementin sisällä. Sähkönjohtavuudesta voidaan laskea elementin sisäinen kosteus. Kuva: Wiiste
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Langattomaan kosteusmittaukseen erikoistuneen Wiiste-yhtiön ja Stora Enson yhteistyönä syntynyt, verkon kautta toimiva kosteusmittari on todennäköisesti ensimmäinen laatuaan maailmassa. Sen avulla tehdasvalmisteisen puurakentamiselementin kuivuus voidaan varmistaa koko tuotantoketjun mitalla valmiiseen rakennukseen asti.

Tuotekehitysjohtaja Toni Luopajärvi Wiisteeltä kertoo, että ratkaisulle on haettu patenttia. Sitä, missä maissa patentti pyritään saamaan voimaan, ei ole vielä määritelty.

Uusi kosteusmittari lähettää itsenäisesti reaaliaikaiset tiedot pilvipalveluun, josta ne ovat saatavilla mobiililaitteilla tai tietokoneilla. Jos elementin kosteus menee sallittujen rajojen yli, järjestelmä hälyttää tiedon eteenpäin.

Mittauslaite kiinnitetään elementin pintaan, joten niitä voidaan asentaa, poistaa ja siirtää tarpeen mukaan. Laitteen kiinnitysruuvit eivät ole mitään rautakauppatavaraa: ne ovat elektrodeja, jotka mittaavat elementin sähkönjohtavuutta, mistä taas voidaan laskea kosteus myös elementin sisältä, kahdelta eri syvyydeltä.

Mittarin keräämistä tiedoista voidaan päätellä myös mahdollisen kastumisen ajankohta – onko kosteutta kertynyt valmistuksessa, kuljetuksessa, säilytyksessä, rakentamisessa vai rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Ero nykyisiin mittaustapoihin on merkittävä, Manuaalinen mittaus jää pois, mutta sitäkin merkittävämpää on, että kertamittaukset korvautuvat jatkuvalla seurannalla.

”Näin ongelmatilanne voidaan korjata jo ennen varsinaisen vahingon syntymistä. Puhutaan merkittävistä kustannussäästöistä”, sanoo Luopajärvi.

Ratkaisua on pilotoitu muun muassa Helsingin Jätkäsaaren Wood City 2 -hankkeessa ja Itävallassa, Wienin BOKU-yliopiston rakennushankkeessa. Laitteita ollaan toimittamassa myös Britanniaan ja Australiaan.

Suurinta kysyntää mittarille odotetaan puukerrostalojen tehdasvalmisteisten elementtien, kuten massiivipuisten CLT-elementtien ja LVL-elementtien kosteuden mittauksessa ympäri maailmaa. Laite soveltuu myös hirsitalovalmistajien tarpeisiin.

Kirjoita kommentti