Progresista saattaa olla antibioottien korvaajaksi

Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Progres on mäntyöljyn pihka-aineista kehitetty tuote, joka edistää eläinten hyvinvointia, terveyttä ja tuottavuutta. Sen teho perustuu pihkan resiinihappoihin eli havupuiden luontaiseen keinoon suojautua bakteereilta.

Suomen Rehu on onnistunut jalostamaan pihkan ainesosat eläinruokitaan sopivaksi. Tuote jalostetaan mäntyöljystä, ja sen käyttö eläinten ruokinnassa on patentoitu.

Progres saattaa korvata antibioottien käyttöä eläinten bakteeritulehdusten torjunnassa. Tällä olisi suuri merkitys, koska näin voitaisiin hidastaa antibioottiresistenssin lisääntymistä.

Bakteeritulehdukset aiheuttavat jopa 15 prosentin hävikin eläintuotannossa. Ongelmat näkyvät eläinten huonona kasvuna ja heikompana rehun hyväksikäyttönä. Hävikki johtuu ravinnon huonommasta imeytymisestä ja sen suuremmasta tarpeesta eläimen omaan puolustukseen.

Progresin hyöty siipikarjan rehussa on pystytty todentamaan. Seuraavaksi tuotetta kehitetään porsaille, vasikoille ja muille märehtijöille sopivaksi.

Tuote on rehurekisterissä ja se on merkitty turvalliseksi eläimille, ihmisille ja ympäristölle.

Kirjoita kommentti