Ligniinistä uusien polymeerien rakennusaine

Eroteltua ligniiniä
Eroteltua ligniiniä. Kuva: Stora Enso
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Puuraaka-aineen aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen on tärkeä osa sellu- ja paperiteollisuuden stategiaa. Yksi mielenkiintoisista raaka-aineista on ligniini, puun kuitujen sidosaine, joka on maailman toiseksi yleisin biopohjainen useiden molekyylien kokonaisuus, polymeeri.

Metsäteollisuudessa ligniini on yleensä poltettu energiaksi mustalipeän seassa. Tällä hetkellä ligniiniä erotellaan mustalipeästä vain runsaat 100 000 tonnia vuodessa.

Kun sellutehtaiden energiatehokkuus on kasvanut, ne eivät enää tarvitse kaikkea mustalipeän poltossa syntynyttä energiaa. Mustalipeälle onkin alettu etsiä muuta käyttöä. Yksi mahdollisuus on ligniinin erottaminen mustalipeästä ja sen käyttö materiaalina tai poltto muualla.

Valmet on kehittänyt ligniinin erotukseen prosessin, jonka voi asentaa sekä uusiin että vanhoihin sellutehtaisiin. Stora Enson Sunilan sellutehdas on ensimmäisenä maailmassa ottanut käyttöön tämän Ligno Boost -teknologian. Sunilan tehtaalla ligniini kuivataan ja puristetaan jauheeksi erottelun jälkeen.

Ligniinin jatkojalostukselta odotetaan paljon. Suuria odotuksia on muun muassa hiilikuitukomposiittien tuotannossa. Niitä voi käyttää esimerkiksi auto- ja lentokoneteollisuudessa. Tulevaisuuden visioihin kuuluvat myös ligniinin jalostaminen nestemäiseksi polttoaineeksi, tekniseksi hiileksi, aktiivihiileksi tai biomuoviksi.

Kirjoita kommentti