Hakkeesta putoamisalusta leikkialueille

Turvakate on vähintään 20 sentin kerros lehtipuuhaketta leikkialueen pinnalla. Se riittää vaimentamaan kahden metrin korkeudelta sattuvat putoamiset. 2-3 metrin korkeudelta putoaminen edellyttää 40 sentin kerrosta. Kuva: Kekkilä
Turvakate on vähintään 20 sentin kerros lehtipuuhaketta leikkialueen pinnalla. Se riittää vaimentamaan kahden metrin korkeudelta sattuvat putoamiset. 2-3 metrin korkeudelta putoaminen edellyttää 40 sentin kerrosta. Kuva: Kekkilä
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Turvakatteeksi sanotaan lasten leikkialueille rakennettavaa pintakerrosta, jolle lasten on turvallista pudota, jos ote lipeää kiipeilytelineestä. Perinteisesti tällaisena turvakatteena on käytetty puhdistettua hiekkaa tai soraa tai synteettisistä materiaaleista valmistettuja laattoja.

Kekkilä on nyt tuonut markkinoille uusiutuvasta materiaalista, kotimaisesta lehtipuusta valmistetun turvakatteen, joka tehdään hakettamalla. Siihen käytetään esimerkiksi yhtiön tuotantoalueiden reunoille kasvavien nuorten lehtipuiden oksia ja runkoja, joille on vaikeaa keksiä muuta käyttöä.

Hakematto joustaa ja vaimentaa hyvin putoamisesta aiheutuvia tärähdyksiä. Se ottaa paremmin putoamisesta syntyvää energiaa vastaan kuin hiekka tai laatat eikä aiheuta kaatujalle kitkasta syntyviä nirhaumia.

Tuote on testattu turvalliseksi jousto-ominaisuuksia mittaavalla HIC-testillä ja se täyttää leikkikenttäpinnoitteita koskevat turvastandardit, kunhan kerroksen paksuus pidetään riittävänä.

Turvakate tiivistyy vain vähän, vaikka kulutusta olisi enemmänkin. Se ei ole liukas ja aikuiset kiittävät, kun se ei kulkeudu vaatteiden mukana sisälle eikä pölise tuulisellakaan säällä.

Turvakate on helppo levittää maahan ja se pysyy paikallaan kohtuullisen hyvin myös kaltevilla pinnoilla. Katetta ei yleensä tarvitse pehmentää eivätkä rikkaruohot ja sammal kasva siinä. Ainoa huoltotoimi on varmistaa katekerroksen riittävä paksuus.

Kuoretonta lehtipuukatetta käytetään myös istutusalueiden kattamiseen. Kekkilän mukaan se sopii erityisesti niille kasveille, joille havupuiden kuori tai hake eivät sovellu niiden sisältämän pihkan vuoksi.

Kirjoita kommentti