Pystykauppa (stumpage sale, standing sale)

Puun pystykaupassa puun korjuusta vastaa puun ostaja. Pystykaupassa puun hintaa sanotaan kantohinnaksi, koska puu myydään siten että se on kannossa kiinni.