Puukauppa (timber sales agreement)

Puukauppa voi olla joko hankinta- tai pystykauppa. Hankintakaupassa metsänomistaja vastaa puun korjuusta, pystykaupassa siitä vastaa ostaja. Hankintakaupassa puun hintaa sanotaan hankintahinnaksi, pystykaupassa kantohinnaksi, koska puu myydään siten että se on kannossa kiinni. Hankintahinta on korkeampi kuin kantohinta. Pystykaupasta tehtävää kauppakirjaa sanotaan metsänhakkuusopimukseksi, jolla metsänomistaja siis antaa puun ostajalle oikeuden maksua vastaan hakata ja käyttää tai myydä edelleen sopimuksessa määritellyt puut.