Peroksidivalkaisu (peroxide bleaching)

Peroksidivalkaisu tarkoittaa sellun valkaisumenetelmää, jossa sellu vaalennetaan vetyperoksidin avulla, mikä vähentää tai poistaa kokonaan kloorivalkaisun tarpeen.