Nanokuitu (nanofibre)

Nanokuitua saadaan, kun puukuitua pilkotaan pienemmäksi. Näin saadaan aikaan nanokuituselluloosaa, jonka ominaisuudet poikkeavat merkittävästi tavallisesta selluloosasta.