Metsänhakkuusopimus (felling agreement)

Puun pystykauppa tarkoittaa puukauppaa, jossa puun ostaja vastaa puun korjuusta. Pystykaupasta tehtävää kauppakirjaa sanotaan metsänhakkuusopimukseksi.