Metsämaa (forest land)

Tuottava metsämaa on metsätalouden maata, jolla puuston kasvu on enemmän kuin kuutiometrin hehtaaria kohti vuodessa.

Englanniksi: Forest land (metsämaa)