Metsätalouden maan kasvuluokat (growth categories of forestry land)

Suomessa metsätalouden maa jaetaan kolmeen kasvuluokkaan. Tuottavalla metsämaalla puiden keskikasvu on enemmän kuin kuutiometrin hehtaaria kohti vuodessa. Vähätuottoisella kitumaalla vastaava luku on 0,1–1 kuutiota ja tuottamatttomalla joutomaalla alle 0,1 kuutiometriä vuodessa.

Metsäksi kutsutaan usein metsä- ja kitumaata. YK:n alainen elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n määrittelee metsän vähintään 0,5 hehtaarin kokoiseksi alueeksi, jolla puut kohoavat yli 5 metrin korkeuteen ja latvusto peittää yli 10 prosenttia pinta-alasta. Suomen metsämaa ja noin puolet kitumaasta on FAOn määritelmän mukaista metsää.