Metsälaki (Forest Act)

Metsälaki on tärkein metsänhoitoa säätelevä laki.

Englanniksi: Forest Act (Metsälaki)