Metsälainsäädäntö (forest legislation)

Metsälainsäädäntö kattaa yleisen käsityksen mukaan seuraavat lait: metsälaki, kestävän metsätalouden rahoituslaki, laki Metsähallituksesta, laki metsäkeskuksesta ja laki metsänhoitoyhdistyksistä. Tämän lisäksi metsätaloutta sääteleviä lakeja ovat ainakin verolait, laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta, laki metsänviljelyaineiston kaupasta, luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä ympäristönsuojelulaki. Metsälaki on tärkein talousmetsien käyttöä säätelevä laki. Sen toteutumista valvoo Suomen metsäkeskus, joka on valtion viranomainen. Luonnonsuojelulaki taas säätelee vain luonnonsuojelualueiden käyttöä ja hoitoa. Kestävän metsätalouden rahoituslain puitteissa yhteiskunta investoi metsien hyvään kuntoon tukemalla perhemetsänomistajien teettämiä metsänhoitotöitä. Tuen syy on metsätalouden ylisukupolvisuudessa; kun metsänhoidon taloudellinen tulos saattaa koitua vasta seuraavan sukupolven hyväksi, yhteiskunta on katsonut asiakseen tuen avulla turvata metsätalouden jatkuvuutta maassamme. Lain usein käytetty lyhenne on kemera, mutta parempi muoto on yksinkertaisesti rahoituslaki.