Mekaaninen metsäteollisuus (mechanical forest industry)

Mekaaninen metsäteollisuus tarkoittaa saha-, vaneri-, lastulevy-, kuitulevy-, rakennuspuutuote-, puusepän- ja puutaloteollisuutta. Mekaanisesta metsäteollisuudesta käytetään myös nimitystä puutuoteteollisuus.