Luonnon monimuotoisuus (biodiversity)

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti tarkoittaa kolmea asiaa: eliölajien perinnöllistä vaihtelua eli geneettistä monimuotoisuutta, lajien määrän ja runsauden vaihtelua eli lajistollista monimuotoisuutta sekä elin-ympäristöjen ominaisuuksien ja runsauden vaihtelua eli ekosysteemitason monimuotoisuutta.