Leimikko (stand marked for harvesting)

Leimikko on hakattavaksi suunniteltu metsikkökuvio, josta nykyisin pitäisi käyttää nimitystä hakkuualue. Nimitys tulee siitä, että aiemmin hakkuulaueen puut leimattiin yksitellen puun kylkeen leimakirveellä lyötävällä leimalla joko hakattaviksi tai säästettäviksi.

Nykyisin hakkuualue merkitään metsätalouskarttaan ja “leimaus” on osa hakkuukoneen kuljettajan työtä, kun hän päättää, mitkä puut otetaan ja mitkä jätetään. Moderneimmillaan hakkuualue rajataan maastossa GPS-laitteella paikkatietojärjestelmään, joka on paljon tietoa sisältävä sähköinen kartta, josta tieto välittyy sähköisesti hakkuukoneen näytöllä olevalle kartalle. Samalla tavalla merkitään myös vältettävät kohteet, kuten säästettävät luontokohteet.