Keskitilavuus (average volume)

Keskitilavuus tarkoittaa metsäalueen puuston keskimääräistä tilavuutta hehtaaria kohti. Esimerkiksi Etelä-Suomen metsien keskitilavuus on 122 kuutiometriä hehtaarilla. Rungon keskitilavuus tarkoittaa hakkuussa poistettavien runkojen keskimääräistä tilavuutta.