Keskikasvu (average growth)

Keskikasvu tarkoittaa puuston keskimääräistä kasvua hehtaaria kohti vuodessa. Esimerkiksi Etelä-Suomessa keskikasvu on runsas viisi ja Pohjois-Suomessa noin kaksi kuutiota hehtaarilla.

Englanniksi: Average growth (keskikasvu)