Insinööripuutuotteet (Engineered Wood Product)

Insinööripuutuote (EWP-tuote) tarkoittaa puusta liimaamalla valmistettuja rakennuskomponentteja. Liimapuu tarkoittaa talojen kantavissa rakenteissa käytettävää tuotetta, joka on valmistettu lamelleista liimaamalla. Viilupuu (LVL, Laminated Veneer Lumber) on valmistettu viilupohjaisesta materiaalista, kuten vanerista. Talojen runkomateriaalina käytettävä LSL (Laminated Strand Lumber) valmistetaan siten, että kuorellinen puu leikataan lastuiksi, lastut kuivataan ja liimoitetaan sekä puristetaan sen jälkeen haluttuun muotoon. Monivaiheisessa prosessissa valmistettavia I-palkkeja käytetään talojen ala- ja välipohjapalkkeina ja valumuottien tukirakenteina. CLT-levyt (cross-laminated timber) ovat massiivipuusta valmistettuja rakennusmateriaaleja, jotka koostuvat vähintään kolmesta ristikkäin liimatuista lamelli- eli puulevykerroksista. CLT:tä valmistetaan suurina, 2,95 x 16 m:n levyinä.