Ilmastonmuutos (climate change)

Kasvihuoneilmiö tarkoittaa ilmakehän kykyä sitoa maan pinnalta heijastunutta auringon säteilyä. Kasvihuoneilmiön voimistuminen tarkoittaa sitä, että tämä ilmakehän lämmönsidontakyky kasvaa sen takia, että ilmiötä voimistavien kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidi ja metaani, määrä ilmakehässä kasvaa. Voimistuminen johtaa ilmakehän lämpenemiseen, mitä kutsutaan ilmastonmuutokseksi. Kasvihuoneilmiö sinällään on maapallon elämän kannalta välttämätön mutta sen voimistuminen ja ilmakehän lämpötilan nousu on haitallista. Eniten ilmastonmuutosta aiheuttaa hiilidioksidin määrän kasvu ilmakehässä ja se taas johtuu maan alla olevien fossiilisten polttoeineiden, kuten kivihiili, öljy ja maakaasu, polttamisesta. Biomassan, kuten puun polttaminen ei periaatteessa lisää hiilen määrää ilmakehässä, jos biomassan käytön yhteydessä pidetään huolta siitä, että käytetyn biomassan, kuten puun tilalle kasvaa uutta.