Happivalkaisu (oxygen bleaching)

Happivalkaisu tarkoittaa sellun valkaisumenetelmää, jossa valkaisu aloitetaan hapella ja sen jälkeen jatketaan 4‒5 muulla valkaisuvaiheella.