Valkaisu (bleaching)

Paperin raaka-aineeksi käytettävä massa yleensä valkaistaan, koska muuten paperi ei olisi valkoista eikä sille voisi painaa värejä puhtaasti. Perinteisesti massa on valkaistu kloorilla, mutta sitä pidetään ympäristölle haitallisena, minkä johdosta varsinkin alkuainekloorin käytöstä pyritään pois. Nykyään kloorivalkaisua käytetään enää vain ECF-sellun (Elemementally Chlorine Free) valmistuksessa, mikä tarkoittaa, että valkaisussa on käytetty klooridioksidia eikä klooria alkuaineena. TCF-sellu (Total Chlorine Free) taas tarkoittaa, että valkaisussa ei ole käytetty klooria lainkaan. Happivalkaisu tarkoittaa menetelmää, jossa valkaisu aloitetaan hapella ja sen jälkeen jatketaan 4–5 muulla valkaisuvaiheella. Entsyymivalkaisussa sellu käsitellään tehokkaan keiton ja happivalkaisun jälkeen ensin entsyymeillä ja siten vielä muilla valkaisukemikaaleilla. Peroksidivalkaisussa sellu vaalennetaan vetyperoksidin avulla, mikä vähentää tai poistaa kokonaan kloorivalkaisun tarpeen.