Bioenergia (bioenergy)

Bioenergia on biomassasta, useimmin kasveista polttamalla tuotettavaa energiaa. Suomessa merkittävin bioenergian muoto on sellun valmistuksen sivutuotteena syntyvä jäteliemi, mustalipeä, joka koostuu puusta sellunvalmistuksen yhteydessä irronneista aineista sekä keittokemikaaleista. Mustalipeä poltetaan soodakattilassa, jolloin sellun valmistukseen tarvittavat kemikaalit saadaan palautettua tehtaalla käyttökelpoiseen muotoon. Normaalisti sellutehtaat eivät pysty käyttämään kaikkea tällä tavalla tuottamaansa energiaa, ja niinpä se johdetaan sähkönä valtakunnanverkkoon ja kaukolämpönä kaupunkien kaukolämpöverkkoihin; useat suomalaiset metsäteollisuuskaupungit lämmitetäänkin teollisuuden sivutuotteena tuotettavalla lämmöllä. Sellun valmistuksessa saanto on normaalisti noin 50 prosenttia, mikä tarkoittaa, että sellua saadaan puolet käytetystä raaka-ainemäärästä, kun lopusta tuotetaan energiaa.

Metsäenergialla tarkoitetaan yleensä hakkuutähteistä ja kannoista eli energiapuusta saatavaa energiaa. Metsäenergia on siis vain osa puuperäisestä energiasta. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen on tärkeää, koska kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat erityisesti fossiilisten polttoaineiden kuten kivihiilen ja öljy poltto. Puun polton taas ajatellaan olevan hiilidioksidipäästöjen suhteen neutraalia, koska puun palaessa ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin ajatellaan sitoutuvan uusiin puihin, kun ne kasvavat.