Alueellinen metsäohjelma (regional forest programme)

Alueellinen metsäohjelma on metsäkeskuksen määrittelemälle alueelle tehty koko alueen metsäsektorin kehittämissuunnitelma. Se sovittaa yhteen alueen metsiin liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset kestävyyden vaatimukset.