Onko metsänomistaminen kannattavaa? Miksi sitä tuetaan?

2.4.2020 / Q&A

Miksi metsänomistajia ja yrityksiä tuetaan verorahoilla?

Metsänomistaminen on Suomessa kannattavaa, jos metsänhoitotöistä pidetään huoli. Metsänhoitotöitä tuetaan verorahoilla, koska metsänomistajan investoinnit metsiensä kuntoon saattavat tuottaa tuloa vasta vuosikymmenien päästä. Valtion kannattaa turvata metsänhoitotyöt, jotta maan keskeinen elinkeino tuottaa jatkossakin hyvinvointia.

Metsänomistus on Suomessa kannattavaa ja kannattavuutta parantaa, jos metsänhoitotyöt tehdään ajallaan. Metsien pitkän aikavälin keskituotto yksityismetsänomistajalle on ollut runsaat sata euroa hehtaaria kohti vuodessa, mutta vuonna 2018 tuotto kävi jopa 157 eurossa hehtaaria kohti. Tieto käy ilmi Luonnonvarakeskuksen julkaisemasta Metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

Pitkällä aikavälillä korkealla tasolla pysyvä metsätalouden tuotto on maailman mittakaavassa poikkeuksellista. Kannattavuus johtuu metsäteollisuudesta, joka kykenee ostamaan puuta metsänomistajalta riittävän korkealla hinnalla.

Näin ei ole läheskään aina esimerkiksi Keski-Euroopassa, missä metsäteollisuus ei ole niin tärkeä teollisuudenala ja missä teollisuus perustuu Suomea suuremmassa määrin kierrätyspaperin käyttöön. Suomessa metsäsektori taas on ainoa koko maassa maailmanmarkkinoiden ehdoilla toimeen tuleva tuotannonala.

Suomalaisia metsäyrityksiä ei tueta verorahoilla sen enempää kuin muitakaan yrityksiä. Ne saavat esimerkiksi innovaatio- ja investointitukia aivan samoin säännöin kuin muutkin yritykset.

Suomalaista metsänomistajaa tuetaan metsänhoitotöissä. Tähän on päädytty metsien tuottokyvyn turvaamiseksi. Koska metsän kiertoaika on pitkä ja monet metsänhoitotyöt tuottavat rahaa metsänomistajan kukkaroon vasta pitkän ajan jälkeen – tai ne näkyvät vasta metsän seuraavan omistajan kukkarossa – valtio on halunnut kannustaa hoitotöihin rahalla, ettei metsien tuottokyky heikkene ja metsäteollisuuden tarvitsema raaka-ainepohja katoa.

Suurimman osan metsänhoitotöiden kustannuksista, vähintään kolme neljäsosaa, maksaa kuitenkin aina metsänomistaja. Osa metsänomistajalle maksetusta tuesta on suunnattu metsäluonnon suojeluun tai luonnon monimuotoisuutta turvaaviin metsänhoitotöihin.

Kirjoita kommentti