Valmet ja Fortum kehittävät uusia tapoja valmistaa biopolttoainetta

Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Valmet ja Fortum kehittävät teknologiaa, jolla voidaan tuottaa lignoselluloosaperäistä korkean lisäarvon nestemäistä polttoainetta esimerkiksi liikennekäyttöön. Puupohjaisella polttoaineella voitaisiin vähentää fossiilisten polttonesteiden käyttöä.

Aiemmin yritykset ovat toteuttaneet yhteisen bioöljyhankkeen, joka tehtiin yhteistyössä teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. Siinä kaupallistettiin integroitu pyrolyysiteknologia, jolla tuotetaan uusiutuvaa bioöljyä korvaamaan fossiilista teollisuuden lämmitysöljyä. Teknologia on jo otettu käyttöön Fortumin voimalaitoksella Joensuussa. Teknologia perustuu Valmetin prosessiin. Hankkeessa on mukana myös ruotsalainen öljy-yhtiö Preem.

Aiemman projektin hyvien tulosten myötä yhtiöt ovat siirtyneet suuremman mittaluokan hankkeisiin. Esimerkiksi Preemin tavoitteena on nostaa uusiutuvien liikennepolttoaineiden osuus tuotannossa kolmeen miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Kaupallisia tuloksia yritykset odottavat jo ennen vuotta 2020.

Kirjoita kommentti