Uusi lämpöeriste päihittää styroksin

Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Yhdysvalloissa Marylandin yliopistossa on kehitetty puusta uudenlainen lämmöneriste, nanopuu, joka eristää lämpöä esimerkiksi styroksia paremmin.
Nanopuu valmistetaan poistamalla puusta ligniini kemiallisesti. Prosessi on samankaltainen kuin paperin valmistuksessa.

Ligniini tuottaa puulle myös sen ominaisen värin ja kovuuden. Kun ligniini poistetaan, materiaalista tulee valkoista.

Puun lämmönjohto-ominaisuudet syntyvät kanavissa, jossa elävä puu kuljettaa vettä ja ravinteita. Nanopuussa lämpö voi siirtyä vapaasti näitä kanavia pitkin, mutta muihin suuntiin sen kulku estyy. Tämän ominaisuuden avulla lämpöä voidaan eristää tai kanavoida haluttuun suuntaan ja paikkaan.

Tutkijatohtori Tian Linin mukaan nanopuu on lupaava rakennusmateriaali sen energiatehokkuuden ansiosta. Se on hänen mukaansa myös 30 kertaa vahvempaa kuin styroksi. Se on täysin biohajoavaa eikä sen pitäisi aiheuttaa allergiaa.

Tutkimusryhmä valmisti nanopuuta eri muotoisena ja kokoisena: paksuina paloina, ohuena, joustavana ja rullattavana.

Hanke on toistaiseksi vasta tutkimusasteella, joten sen kaupallisesta hyödyntämisestä ei ole tietoa.

Kirjoita kommentti