Mikrokidesellua uudella menetelmällä

Mikrokideselluloosaa käytetään lääkkeiden täyteaineena.
Mikrokideselluloosaa käytetään muunmuassa lääkkeiden täyteaineena. Kuva: Tablet Press Club
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Mikrokidesellu on jalostettua puumassaa, jota käytetään muun muassa paperin ja kartongin lisäaineena, rehussa sekä lääkkeiden täyteaineena.

Aalto-yliopiston kehittämä AaltoCell-tekniikka mahdollistaa mikrokidesellun tuotannon aiempaa halvemmalla. Edullisuus perustuu siihen, että mikrokiteistä sellua voidaan tuottaa nykyistä pienemmällä kemikaalimäärällä.

Teknologiaa on tarkoitus hyödyntää Kemijärvelle kaavaillussa Boreal Biorefin biojalostamossa. Maksimissaan Kemijärvellä voitaisiin suunnitelmien mukaan tuottaa mikrokidesellua noin 30 000 tonnia vuodessa, joskin aluksi määrät olisivat pienemmät.

Kapasiteettia voisi jatkossa kasvattaa markkinoiden kasvun tahdissa. Tällä hetkellä mikrokidesellua tuotetaan Suomessa vuosittain vain muutamia tonneja. Maailmanlaajuisesti mikrokidesellua tuotetaan tällä hetkellä noin 150 000 tonnia vuodessa.

 

Kirjoita kommentti