Metsäteollisuuden kuitulietteet kierrätetään maanparannusaineeksi

Soilfoodin maanparannusainetta levitetään pellolle. Kuva: Soilfood
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Mondi Powerflute ja Soilfood ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Mondin Kuopion-tehtaan kuitupitoinen sivuvirta jalostetaan maanparannusaineeksi. Toiminta käynnistyy vuoden 2021 alussa.

Sivuvirta on kuitulietettä, joille teollisuudella itsellään ei ole käyttöä ja perinteisesti se on poltettu bioenergiaksi tai kompostoitu. Kuopion tehtaan lietteet on aiemmin toimitettu Fortumille, jossa niitä on käytetty muun muassa viherrakentamiseen.

Kuituliete koostuu pääasiassa niin sanotusta nollakuidusta, joka on niin lyhyttä, että se ei kelpaa kartongin tuotantoon. Sen ohjaaminen maatalouden käyttöön on win-win-win-tilanne: teollisuus saa luotettavan kokonaispalvelun sivuvirralleen, maanviljelijä saa pelloilleen paremman kasvukunnon ja samalla sekä vähennetään hiilidioksidipäästöjä että sidotaan hiiltä peltomaahan.

Kuidut parantavat maan rakennetta, mikä johtaa parempaan vesitalouteen. Näin pelto kestää paremmin äärioloja, niin kuivuutta kuin runsaita sateitakin, kertoo teollisten palveluiden johtaja Olli Lehtovaara Soilfoodilta.

”Yhdellä käsittelykerralla peltohehtaarille lisätään noin 5000 kiloa orgaanista hiiltä, josta noin 40 prosenttia säilyy pellossa useita vuosia, mikä tukee pellon hiilensidontaa”, Lehtovaara kertoo.

”Maanparannuskuidut vähentävät tehokkaasti maa-aineksen ja fosforin ravinnehuuhtoutumia pelloilta vesistöihin usean vuoden ajan käsittelystä”, kertoo Lehtovaara. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksissa havaittiin, että kahtena ensimmäisenä vuonna peltomaan valumaveden sameus väheni 74–77 prosenttia ja kolmantenakin vuonna vielä 49 prosenttia.

Toimitusjohtaja Juha Koukka Mondi Powerflutelta kertoo, että Mondin eri tehtailla ja eri maissa on ollut vaihtelevia käyttökohteita kuitulietteille, mutta juuri tällaiseen maanparanukseen niitä ei ole käytetty.

Soilfood on jalostanut myös muiden metsäteollisuusyhtiöiden, kuten Stora Enson ja Kotkamillsin tehtaiden sivuvirtoja. Ennen sopimusta Mondi Powefluten kanssa Soilfood toimitti maatalousasiakkailleen vuosittain kymmeniä tuhansia tonneja maanparannuskuituja, mikä riitti noin 1500 peltohehtaarille.

Soilfood on viemässä tätä osaamista myös Ruotsiin, missä toiminta käynnistyy ensi vuonna.

Kirjoita kommentti