Ionineste voisi hitsata puupalat yhteen ilman liimaa

Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Helsingin yliopiston kemian laboratoriossa tutkitaan ioninesteitä, joilla voisi liimata puunpalasia yhteen. Saman nesteen avulla kehitetään myös menetelmää tehdä tekstiilikuitua puusta.

Ioninesteitä on tutkittu jo 1800-luvun lopulta lähtien. Niiden käyttö puuliimana perustuu siihen, että ne liuottavat ligniiniä ja selluloosaa. Näin kuidun muodostavat molekyylit järjestyvät uudelleen.

Käytännössä liimaaminen tapahtuu niin, että puun pinnalle sivellään ioninestettä, palat puristetaan yhteen ja pannaan uuniin. Oikeassa paineessa ja lämpötilassa puu muuttuu takaisin alkuperäiseen muotoonsa, ioninesteet erottuvat palasista ja ne voidaan kerätä talteen.

Kun puupalat otetaan pois uunista, ne ovat tiukasti kiinni toisissaan. Ionineste on liuottanut palojen pinnalta selluloosaa ja ligniiniä ja kun liuotin on haihtunut pois, puupalat ovat sulautuneet toisiinsa.

”Mikroskooppikuvissa liitoskohdan poikkileikkaus näyttää ihan samalta kuin vuosirengas”, sanoo professori Ilkka Kilpeläinen Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Kirjoita kommentti