Puunkorjuu (harvesting)

Puunkorjuu tarkoittaa puiden kaatamista, karsimista ja katkontaa sekä runkojen kuljetusta metsästä välivarastolle, mistä kuorma-auto kerää ne puun kaukokuljetukseen, joka johtaa yleensä sahalle tai muulle teollisuuslaitokselle. Välivarasto on lähimmän tien varressa oleva puupino, yleensä 100–500 metrin päässä hakkuualueesta.

Puunkorjuumenetelmiä on periaatteessa kaksi: kokorunkomenetelmä ja tavaralajimenetelmä. Suomessa ja pohjoismaissa on yleensä käytössä tavaralajimenetelmä, jossa tukkipuun rungot katkotaan jo hakkuupaikalla niihin mittoihin, joihin sahatavaran tilaaja on ne halunnut. Kokorunkomenetelmässä rungot taas katkotaan tilaajalle sopiviin mittoihin vasta välivarastolla tai sahalla tai muussa teollisuuslaitoksessa. Kokorunkomenetelmä on yleinen pohjoismaiden ulkopuolella.

Suomessa puu korjataan lähes aina koneellisesti, mutta se voidaan tehdä myös manuaalisesti, mikä tarkoittaa, että puut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan moottorisahalla. Koneellisessa korjuussa työn tekee hakkuukone, jota sanotaan myös monitoimikoneeksi, motoksi ja harvesteriksi. Molemmissa tapauksessa puut viedään metsästä välivarastolle metsätraktorilla, jota kutsutaan myös ajokoneeksi, forwarderiksi tai kuormatraktoriksi. Hakkuukoneen ja metsätraktoreiden yhdistelmää kutsutaan korjuuketjuksi.

Hakkuukone on yhden henkilön käyttämä metsäkone, jolla puut voidaan metsässä kaataa, karsia, katkoa haluttuun mittaan ja samalla mitata katkottujen runkopuiden tilavuus. Hakkuukone lajittelee katkotut runkopuut puutavaralajeittain metsään. Työmääräys hakkuukoneelle tulee sähköisesti. Työmääräyksessä kuvataan muun muassa hakkuualue hakkuukoneen tietokoneen näytöllä näkyvälle kartalle. Kaadettavat puut ja niiden katkontakohdat valitsee aina koneen kuljettaja työmääräyksen mukaan. Työpäivän jälkeen tieto hakkuumääristä puutavaralajeittain siirtyy sähköisesti puun ostajalle.

Ajoura on reitti, jota pitkin hakkuukone metsässä työtä tehdessään kulkee ja jota pitkin hakattu puutavara kuljetetaan metsätraktorilla metsästä pois. Hakkuukone karsii rungot ajouran päällä, niin että oksat putoavat ajouralle ja suojaavat näin aluskasvillisuutta koneiden painolta. Kone lajittelee rungot kasoihin ajouran varteen, mistä metsätraktori kerää ne. Ajourat suunnittelee joko hakkuukoneen kuljettaja tai metsuri ennen hakkuuta.

Hakkuukone kuvitellaan usein hyvin raskaaksi. Sen pyöristä maanpintaan kohdistuva paine on kuitenkin pienempi kuin ihmisen jalan alla. Sen sijaan metsätraktori painaa hyvin paljon, kun siinä on kuorma päällä.