Poimintahakkuu (selection cutting)

Poimintahakkuu tarkoittaa hakkuuta, jossa metsästä poistetaan vain suurimmat puuyksilöt. Poimintahakkuita tehtiin Suomessa viime vuosisadan alkupuolella, mutta ne kiellettiin vuoden 1927 metsälaissa, koska niiden pelätään heikentävän puiden geneettistä perimää. Vuoden 2014 alusta voimaan astuneessa metsälaissa ne on jälleen sallittu. Poimintahakkuita sanotaan myös harsintahakkuiksi.