Neitseellinen kuitu (virgin fibre)

Neitseellinen kuitu eli ensikuiti tarkoittaa puusta suoraan saatuja kuituja, kun taas uusiokuitu saadaan kierrätyspaperista.