Muokkaus (soil preparation)

Muokkaus tarkoittaa maanpinnan rikkomista päätehakkuun jälkeen. Sen tarkoitus on turvata uuden puusukupolven kasvu sen ensimmäisinä vuosina.

Laikutus tarkoittaa maan pintakerroksen poistamista kivennäismaahan asti esimerkiksi 30×30 senttimetrin kokoisilta laikuilta. Taimi tai siemen saa tällaisella laikulla juurensa suoraan kivennäismaahan, eikä aluskasvillisuuskaan häiritse sitä niin paljon kuin ilman laikkua.

Mätästyksessä kuopaistaan kaivinkoneella tai kuokalla kunnon kuoppa ja käännetään kauhan sisältö kuopan viereen “ylösalaisin” sekä istutetaan taimi näin syntyneen mättään päälle. Mätästystä käytetään yleensä veden vaivaamilla mailla. Kääntömätästyksessä kauhan sisältö käännetään ylösalaisin samaan kuoppaan mistä kauha on täytettykin. Mätästys, ja varsinkin kääntömätästys ovat uusia maanmuokkausmenetelmiä ja niiden käyttö on kasvussa.

Äestyksessä maan pinta taas käännetään niin että syntyy matalia vakoja, joihin uudet puut istutetaan tai kylvetään. Myös aurauksessa maan pinta käännetään, mutta auraus ei ole enää niin voimakasta kuin esimerkiksi 1960-luvulla.