Mikrokuitu (microfibre)

Mikrokuitua saadaan, kun puukuitua pilkotaan pienemmäksi. Näin saadaan aikaan mikrokuituselluloosaa, jonka ominaisuudet poikkeavat merkittävästi tavallisesta selluloosasta.