Luontainen uudistaminen (natural regeneration)

Päätehakkuun jälkeen metsä joko viljellään – millä tarkoitetaan kylvöä tai istutusta – tai käytetään luontaista uudistamista. Silloin päätehakkuun menetelmänä on ollut siemenpuuhakkuu, mikä tarkoittaa, että päätehakkuualalle on jätetty riittävä määrä suuria puita, joiden siemenistä uusi puusukupolvi syntyy. Kun taimikko on vakiintunut, siemenpuut poistetaan ylispuuhakkuussa. Luontaisesti hakkuuaukealle ensimmäisenä levittäytyviä puulajeja kutsutaan pioneeripuiksi. Luontainen uudistaminen sopii parhaiten kuiville mäntykankaille. Yleensä taimettimusta helpotetaan kevyellä maanmuokkauksella.