Kulotus (controlled burning)

Kulotus tarkoittaa suunnitelmallista metsän polttamista. Kulotuksella on kahdenlaisia tavoitteita. Metsänhoidollinen kulotus on hakkuutähteiden, pintakasvillisuuden ja humuksen suunnitelmallista polttamista päätehakkuun jälkeen. Sen tarkoitus on helpottaa uuden puusukupolven kasvuun lähtöä. Kulotuksella voidaan myös jäljitellä metsäpaloja polttamalla esimerkiksi suuriin ryhmiin jätettyjä säästöpuita, jotta palaneelle puulle sopeutuneilla eliölajeilla olisi paremmat mahdollisuudet selvitä.