Kuitu (fibre)

Puu koostuu ohuista ”langanpätkistä”, joita sanotaan kuiduiksi. Puukuidun tärkeimmät ainesosat ovat hemiselluloosa, selluloosa ja ligniini. Selluloosa on solun seinämän rakennusaine, joka antaa solulle mekaanisen tuen. Ligniini on puun sideaine, joka sitoo kuidut toisiinsa puussa ja antaa kuidulle jäykkyyden. Selluloosa ja ligniini siis “pitävät puun pystyssä”. Kun puukuitua pilkotaan edelleen pienemmiksi osiksi, saadaan mikro- tai nanokuitua.