Hakkuutähde (logging residue)

Hakkuutähteellä tarkoitetaan hakkuun jälkeen metsään jäävää puuta, esimerkiksi latvuksia ja jalostukseen kelpaamattomia rungon osia. Nykyään hakkuutähteet kerätään uhä useammin energiapuuksi.